Ilustrazio medikoa

Corte anatómico de la mano ‧ Eskuaren ebaki anatomikoa ‧ Anatomical hand cut

Máscara de Protracción · Protiraketa maskara · Protraction mask
Barne-belarriaren anatomia ‧ Emakumeen ugaltze-aparatua ‧ Human ear anatomy
Vista oclusal de los dientes superiores · Goiko hortzen bista oklusala · Occlusal view of the maxillary teeth

Aparato reproductor femenino ‧ Emakumeen ugaltze-aparatua Female reproductive system